Home

Duurzame inzetbaarheid, hoe gezond is uw bedrijf?

Gezonde, energieke en gemotiveerde medewerkers zijn de basis van elk bedrijf en organisatie.

Wat heeft de Gezond Leven Academie u te bieden?
Wij helpen HR- en lijnmanagers hun medewerkers te begeleiden naar een gezonde(re) leefstijl, want vitale medewerkers zijn gemotiveerd én duurzaam inzetbaar. Duurzame inzetbaarheid biedt perspectief voor de toekomst, voor medewerkers en organisaties.

Hoe kunt u investeren in uw bedrijf en medewerkers?
Om werknemers in staat te stellen hun werk goed te kunnen doen, baseren we onze Persoonlijke Preventie Programma’s op vier pijlers die gezondheid en duurzame inzetbaarheid vergroten:

  1. Voeding
  2. Beweging
  3. Ontspanning
  4. Zelfinzicht

Waarom deze vier pijlers?
Werknemers met een gezond voeding- en beweegpatroon zijn fitter en verzuimen minder. Werken daardoor sneller en maken minder fouten. Bij voldoende ontspanning in combinatie met een aanvaardbare werkdruk stijgen de flexibiliteit en productiviteit van werknemers. Door inzicht in eigen gedrag te vergroten, worden werknemers zich bewuster van hun gezondheid. Ze beseffen dat ze door hun huidige leefstijl aan te passen met meer plezier en energie het werk langer kunnen volhouden. Daarnaast verbetert de onderlinge communicatie, wat leidt tot meer onderling begrip en ook tot een hoge tevredenheid en betrokkenheid.

Meer informatie
Onze ori√ęntatiescan maakt inzichtelijk welke onderwerpen voor uw bedrijf belangrijk zijn. Aanvullende informatie over onze diensten leest u hier. Tevens kunt u onze digitale bedrijfsfolder¬†downloaden.

Houdt u zich bezig met gezondheid binnen uw bedrijf?
Of overweegt u aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid van uw werknemers? Neem voor de mogelijkheden contact op met Riet Harteveld 06 21804364, Mildred van Vrijberghe 06 28839277 of info@gezondlevenacademie.nl. Samen met u kijken wij wat het beste past bij uw bedrijf én uw medewerkers.

 

Werknemers met een gezonde leefstijl zijn minder ziek, meer gemotiveerd en presteren beter. Kortom, zij zijn duurzaam inzetbaar.

Reacties zijn uitgeschakeld.